10/05/18  Tin của trường  66
Hoa thơm khoe sắc
 25/04/16  Tin của trường  303
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học Xuân Lộc.