• 3d8d7abe3c8fabae8a204222ea69d93791
  • b67b2b5d607dfc08480617d8f917dee3
  • 30623ec46ef2956a0c92db5678210cb2
  • 7655a1c997bd19f8c99e4efca588a3ed
  • 5c36eefc0490240339c5db58a264b05e
  • afb9589a35bafc8949d55cef6e44092230
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Thực hiện Công văn số 9758/UBND-VX ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phân công giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 30% trở lên, giai đoạn 2018-2020, trong đó Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nhiệm vụ giúp đỡ xã Thành Sơn và xã Lương Nội (huyện Bá Thước); Để triển khai thực hiện, trong năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1